Naučno-popularno predavanje: Neke nove primjene matematike u prirodnim naukama, inženjerstvu i informatici

Apstraktna matematika je u posljednjih desetak godine zabilježila neočekivane primjene u raznih granama nauke i industrije kao što su robotika, senzorske mreže, analiza podataka, ekonomija, genetika i medicina. U ovom predavanju ćemo dati pregled nekih od ovih primjena, sa posebnim osvrtom na ulogu geometrije i topologije, ali ukazati i na šire trendove u inženjerstvu, tehnologiji i kompjuterskim naukama gdje apstraktna matematika igra sve značajniju ulogu.

Predavanje će se održati u četvrtak 28.03.2019. od 14:oo u učionici 204 a predavač je Prof. Dr. Ismar Volić sa Odsjeka matematika na Wellesley College, Wellesley, USA.

Dobrodošli!