Amar Bapić

Zovem se Amar Bapić, student na 2. godini magistarskog studija Matematičnih znanosti (blok Kriptografija) na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, smještene u Kopru. Kada sam se odlučio za studij matematike, gledao sam gdje mogu dobiti najkvalitetnije obrazovanje, te sam se stoga odlučio za PMF u Tuzli. Tokom studija na PMF-u sam došao u doticaj sa mnogim oblastima matematike i time stekao temeljna znanja potrebna za daljne usavršavanje u nauci. Pristup profesora ka studentima je uvijek bio korektan i uvijek su nam bili na raspolaganju za naša daljna pitanja. Na magistarskom studiju sam se uvjerio koliko sam toga naučio, jer sam s velikom lahkoćom mogao da pratim predavanja, za razliku od nekih kolega koji nisu imali određena predznanja. Studij matematike, pored toga što razvije vaše logičko razmišljanje i nauči vas kako da pristupite rješavanju određenih problema, učini vas samokritičnom osobom, koje danas smatram jednim bitnim faktorom u mome životu.