Teorijska kompjuterska nauka

Glavni cilj usmjerenja “Teorijska kompjuterska nauka” je da pruži studentima znanje i vještine što im omogućava  da rade kao bachelori matematike smjera teorijske kompjuterske nauke. Studenti tokom studija stiču znanja i kompetencije iz različitih oblasti matematike i kompjuterskih nauka koji im omogućavaju spoznaju potrebnih informatičkih sistema na svim nivoima integracije i to u širokom dijapazonu odgovarajućih problema.

Stečena znanja i vještine nositelji diploma mogu primijeniti na različitim informacionim sistemima koje koriste razne softverske kompanije ili druge ustanove koje imaju potrebu za upotrebom specifičnih računarskih aplikacija. Zavisno od odabira izbornih predmeta studenti imaju mogućnost steći dodatna znanja iz različitih oblasti kompjuterskih nauka.

Završetkom usmjerenja “Teorijska kompjuterska nauka” u okviru studijskog programa “Matematika” studenti će steći znanja i vještine koje uključuju:

 • formulisanje i rješavanje problema iz opće matematike na nivou tipičnih uvodnih kurseva iz matematike,
 • formulišu i riješe problem iz osnova različitih oblasti teorijske matematike, kao što su analiza, linearna algebra i geometrija,
 • modeliraju i riješe osnovne probleme iz nekih oblasti primijenjene matematike,
 • efikasno koriste operativni sistema, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike, kao i neke algebarske računarske pakete,
 • analiziraju mogućnosti i metode rješavanja jednostavnijih problema uz pomoć računara,
 • razviju jednostavnija programska rješenja u različitim programskim jezicima, kako bez, tako i uz primjenu objektno-orjentiranih i generičkih tehnika,
 • koriste i implementiraju standardne algoritamske tehnike i strukture podataka,
 • kreiraju i implementiraju web stranice,
 • kreiraju, implementiraju i održavaju različite baze podataka,
 • razviju vještine analiziranja i rješavanja problema,
 • razviju istraživačke vještine,
 • su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • su u stanju da rade nezavisno kao i u timu,
 • koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku i kompjuterske nauke.

Lista obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju:

Prva godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Uvod u matematiku I 3 2 0 6
Diferencijalni račun funkcija jedne promjenljive I 3 2 0 6
Uvod u linearnu algebra i analitička geometrija I 3 2 0 6
Elementi matematičke logike I 3 2 0 6
Uvod u matematičke programske pakete I 3 0 2 6
Tjelesni i zdravstveni odgoj I I 0 2 0 0
Matematička analiza I II 4 2 0 7
Integralni račun funkcija jedne promjenljive II 3 2 0 6
Geometrija I II 3 2 0 6
Osnovi programiranja II 3 1 1 6
Teorija skupova II 2 2 0 5
Tjelesni i zdravstveni odgoj II II 0 2 0 0
Druga godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Matematička analiza II III 4 2 0 7
Linearna algebra I III 3 2 0 6
Osnove vjerovatnoće i statistike III 3 1 1 6
Izborni predmet I III 2 2 0 5
Izborni predmet II III 3 1 1 6
Matematička analiza III IV 4 2 0 7
Linearna algebra II IV 3 2 0 6
Elementarna teorija brojeva IV 2 2 0 5
Izborni predmet III IV 3 2 0 6
Izborni predmet IV IV 3 1 1 6
Treća godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Matematička analiza IV V 3 2 0 6
Numerička analiza I V 3 1 1 6
Obične diferencijalne jednadžbe V 3 2 0 6
Kompleksnost i izračunljivost V 3 1 1 6
Izborni predmet V V 3 1 1 6
Kompleksna analiza VI 3 2 0 6
Diferencijalna geometrija VI 3 1 1 6
Arhitektura računara VI 3 1 1 6
Relacioni modeli VI 3 1 1 6
Izborni predmet VI VI 3 1 1 6
Četvrta godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Mjera i integral VII 3 2 0 6
Operativni sistemi VII 3 1 1 6
Baze podataka VII 3 1 1 6
Stručna praksa I VII 1 0 4 6
Izborni predmet VII VII 3 1 1 6
Kriptografija VIII 3 1 1 6
Računarske mreže VIII 3 1 1 6
Matematičko modeliranje i simulacija VIII 3 1 1 6
Stručna praksa II VIII 1 0 4 6
Izborni predmet VIII VIII 3 1 1 6
Izborni predmet I Matematičke osnove kompjuterske nauke
Matematički algoritmi i programiranje
Engleski jezik
Izborni predmet II Objektno orijentisano programiranje
Geometrija II
Izborni predmet III Analiza i sinteza algoritama
Diskretna matematika
Izborni predmet IV Strukture podataka
Opća fizika
Izborni predmet V Uvod u WEB dizajn
Primijenjena vjerovatnoća i statistika
Napredno objektno orijentisano programiranje
Izborni predmet VI Numericka analiza II
Uvod u teoriju optimizacije
Opća topologija
Izborni predmet VII Varijacioni račun
Semantika programskih jezika
Napredna algebra i geometrija za kompjutersku nauku
Funkcionalno programiranje
Izborni predmet VIII Računarska grafika
Osnove vještačke inteligencije
Teorija grafova
Funkcionalna analiza