Primijenjena matematika

Glavni cilj usmjerenja “Primijenjena matematika” je da pruži studentima znanje i vještine što im  omogućava da rade kao bachelori matematike primijenjenog smjera. Nositelji diploma stiču fundamentalna znanja opće matematike, teorijska i praktična znanja iz primijenjene matematike, kao i informatička znanja potreban za rad u oblasti primijenjene matematike.

Studenti svoja stečena znanja i vještine mogu primijeniti u praktičnim modelima primijenjene matematike, kao i u IT sektoru. Zavisno od odabira izbornih predmeta studenti imaju mogućnost steći dodatna znanja iz različitih oblasti matematike.

Završetkom usmjerenja “Primijenjena matematika” u okviru studijskog programa “Matematika” studenti će steći znanja i vještine koje uključuju:

 • formulišu i riješe probleme iz opće matematike na nivou tipičnih uvodnih kurseva iz matematike,
 • formulišu i riješe problem iz osnova različitih oblasti teorijske matematike, kao što su analiza, algebra i geometrija, kao i osnova primijenjene matematike,
 • prate i čitaju sadržaje naprednijih kurseva i seminara iz oblasti teorijske matematike,
 • koriste neke standardne algebarske računarske pakete,
 • efikasno koriste operativne sisteme, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike, kao i neke algebarske računarske pakete,
 • analiziraju mogućnosti i metode rješavanja jednostavnijih problema uz pomoć računara,
 • razviju jednostavnija programska rješenja u različitim programskim jezicima kako bez, tako i uz primjenu objektno-orjentiranih i generičkih tehnika.
 • razviju vještine analiziranja i rješavanja problema,
 • su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • koriste računare u različitim kontekstima,
 • su u stanju da rade nezavisno kao i u timu, koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku,
 • koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku.

Lista obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju:

Prva godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Uvod u matematiku I 3 2 0 6
Diferencijalni račun funkcija jedne promjenljive I 3 2 0 6
Uvod u linearnu algebra i analitička geometrija I 3 2 0 6
Elementi matematičke logike I 3 2 0 6
Uvod u matematičke programske pakete I 3 0 2 6
Tjelesni i zdravstveni odgoj I I 0 2 0 0
Matematička analiza I II 4 2 0 7
Integralni račun funkcija jedne promjenljive II 3 2 0 6
Geometrija I II 3 2 0 6
Osnovi programiranja II 3 1 1 6
Teorija skupova II 2 2 0 5
Tjelesni i zdravstveni odgoj II II 0 2 0 0
Druga godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Matematička analiza II III 4 2 0 7
Linearna algebra I III 3 2 0 6
Osnove vjerovatnoće i statistike III 3 1 1 6
Izborni predmet I III 2 2 0 5
Izborni predmet II III 3 1 1 6
Matematička analiza III IV 4 2 0 7
Linearna algebra II IV 3 2 0 6
Elementarna teorija brojeva IV 2 2 0 5
Izborni predmet III IV 3 2 0 6
Izborni predmet IV IV 3 1 1 6
Treća godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Matematička analiza IV V 3 2 0 6
Numerička analiza I V 3 1 1 6
Obične diferencijalne jednadžbe V 3 2 0 6
Teorija grupa V 3 2 0 6
Izborni predmet V V 3 1 1 6
Kompleksna analiza VI 3 2 0 6
Diferencijalna geometrija VI 3 1 1 6
Opća topologija VI 3 2 0 6
Uvod u teoriju optimizacije VI 3 1 1 6
Izborni predmet VI VI 3 2 0 0
Četvrta godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Mjera i integral VII 3 2 0 6
Matematičke metode u fizici VII 3 2 0 6
Parcijalne diferencijalne jednadžbe VII 3 1 1 6
Izborni predmet VII VII 3 1 1 6
Izborni predmet VIII VII 3 1 1 6
Funkcionalna analiza VIII 3 1 1 6
Integralne transformacije VIII 3 1 1 6
Teorija grafova VIII 3 1 1 6
Izborni predmet IX VIII 3 1 1 6
Izborni predmet X VIII 3 1 1 6
Izborni predmet I Matematičke osnove kompjuterske nauke
Matematički algoritmi i programiranje
Engleski jezik
Izborni predmet II Objektno orijentisano programiranje
Geometrija II
Izborni predmet III Analiza i sinteza algoritama
Diskretna matematika
Izborni predmet IV Strukture podataka
Opća fizika
Izborni predmet V Uvod u WEB dizajn
Primijenjena vjerovatnoća i statistika
Kompleksnost i izračunljivost
Izborni predmet VI Numericka analiza II
Uvod u harmonijsku analizu
Diskretni dinamički sistemi
Geometrija III
Izborni predmet VII Teorija igara
Konveksne funkcije
Varijacioni račun
Izborni predmet VIII Finansijska matematika
Matematika u struci I
Primjena matematičkih softvera
Izborni predmet IX Kriptografija
Aktuarska matematika
Teorija relativnosti
Izborni predmet X Matematičko modeliranje i simulacija
Matematika u struci II
Numerička analiza diferencijalnih jednadžbi