Odsjek matematika obilježio Međunarodni dan matematike

U četvrtak 14.03.2024. godine održana je konferencija povodom Međunarodnog dana matematike u prostorijama Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Tom prilikom prisustvovali su predstavnici odsjeka matematika Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Naši profesori i asistenti su održali niz predavanja i prezentacija o različitim aspektima matematike, a među njima su redovni profesori dr.sc. Mehmed Nurkanović i dr.sc. Zehra Nurkanović, te vanredna profesorica dr.sc. Sanela Halilović i docentica dr.sc. Jasmina Muminović- Huremović.

Zahvaljujemo se svima za angažman i vrijedan doprinos u promociji matematičkih nauka!