O Odsjeku

Odsjek matematika  jedan je od pet odsjeka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli koji egzistira od 2001. godine (ranije odsjek matematika-fizika na Filozofskom fakultetu u Tuzli), a pokriva nastavu matematike i na svim ostalim fakultetima Univerziteta u Tuzli.

Djelatnost Odsjeka je obrazovna i naučna. U okviru obrazovne djelatnosti studentima se nude veoma kvalitetni sadržaji iz oblasti edukacije u matematici, primijenjene matematike i teorijske kompjuterske nauke.

Studij na Odsjeku je organiziran po sistemu 4+1 u skladu sa Bolonjskim principima studija. Nakon uspješnog završetka I ciklusa studija koji traje 4 godine student stiče zvanje Bachelor matematike na jednom od  studijskih usmjerenja Edukacija u matematici, Primijenjena matematika i Teorijska kompjuterska nauka.

Nakon dodatne  godine I ciklusa studija  stiče  se zvanje Magistar edukacije u matematici na studijskom programu Edukacija u matematici i Magistar primijenjene matematike na studijskom programu Primijenjena matematika.

Nastava na Odsjeku matematika organizira se u vidu predavanja, auditornih vježbi i laboratorijskih vježbi.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka  matematika su brojne. Studenti studijskog usmjerenja Edukacija u matematici  pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike u osnovnim i srednjim školama, studentima studijskog usmjerenja Primijenjena matematika se nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan “učionice”, među kojima  su banke, osiguravajuće firme, programerske firme, dok studenti studijskog usmjerenja Teorijska kompjuterska nauka svoje zaposlenje uglavnom nalaze u IT sektoru.

Na Odsjeku matematika je trenutno zaposleno  15 doktora nauka (od toga 4 redovna profesora, 6 vanrednih profesora i 5 docenata),  2 magistra nauka i 1 bachelor matematike.