O Odsjeku

Odsjek matematika  jedan je od pet odsjeka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli koji egzistira od 2001. godine (ranije odsjek matematika-fizika na Filozofskom fakultetu u Tuzli), a pokriva nastavu matematike i na svim ostalim fakultetima Univerziteta u Tuzli.

Djelatnost Odsjeka je obrazovna i naučna. U okviru obrazovne djelatnosti studentima se nude veoma kvalitetni sadržaji iz oblasti edukacije u matematici i primijenjene matematike.

Studij na Odsjeku je organiziran po sistemu 4+1 u skladu sa Bolonjskim principima studija. Nakon uspješnog završetka I ciklusa studija koji traje 4 godine student stiče zvanje Bachelor matematike.

Nakon dodatne  godine I ciklusa studija studija stiče  se zvanje Magistar edukacije u matematici na studijskom programu Edukacija u matematici i Magistar primijenjene matematike na na studijskom programu Primijenjena matematika.

Nastava na Odsjeku matematika organizira se u vidu predavanja, auditornih vježbi i laboratorijske vježbi.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka  matematika su brojne. Studenti studijskog programa Edukacija u matematici  pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike u osnovnim i srednjim školama. Studentima studijskog programa Primijenjena matematika se nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan “učionice”, među kojima  su: banke, osiguravajuće firme, programerske firme…

Na Odsjeku matematika je trenutno zaposleno  15 doktora nauka (3 redovna profesora, 6 vanrednih profesora i 6 docenata), 2 magistra nauka te 2 bachelora matematike.