Saradnici

Mr. sc. Sanita Ibrišević, viši asistent

uža naučna oblast: Teorijska matematika
sanita.ibrisevic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 206, tel: +387 (0) 35 320 899
Lična WEB stranica.


Mr. sc. Jasmina Muminović-Huremović, viši asistent

uža naučna oblast: Teorijska matematika
jasmina.muminovic-huremovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 206, tel: +387 (0) 35 320 899
Lična WEB stranica.


Muhamed Čilašević, asistent

uža naučna oblast: Teorijska matematika
muhamed.cilasevic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 206, tel: +387 (0) 35 320 899
Lična WEB stranica.


Amir Gvozden, asistent

uža naučna oblast: Teorijska matematika
amir.gvozden@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 206, tel: +387 (0) 35 320 899
Lična WEB stranica.