Beširović Amila

Zovem se Amila Beširović i po zvanju sam Bachelor primijenjene matematike i master dramski i audio vizuelni umjetnik u polju primijenjenog pozorišta.

Na Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek za matematiku, smjer primijenjena matematika, upisujem se 2009. godine kao prva generacija smjera primijenjene matematike u Tuzli. Nakon završetka srednje škole jedina stvar u koju sam bila sigurna je da želim studirati na Univerzitetu u Tuzlii ne želim nakon studija odselitiizvan Tuzle. Za Tuzlu su me prije svega vezale emocije ljubavi i poštovanja koje sam kao srednjoškolac izgradila prema djeci i mladima koji čine Udruženje „Mladi Tuzle“ i Pozorište mladih Tuzle čiji sam i danas aktivni član i predstavnik.

Moje upoznavanje sa matematikom nije bilo idealno. Svoju prvu jedinicu u osnovnoj školi sam dobila baš iz matematike, jer mi niko nije objasnio da kada u tekstualnom zadatku piše zbir, to znači da se brojevi sabiraju. Jednostavno se podrazumijevalo da to znamo. Kada sam došla do spoznaje gdje je greška, osjećala sam se prevarenom i obećala sam sebi da ću se sa matematikom pozabaviti toliko da mi ništa neće biti nesavladivo. Također sam naučila da je pogrešno podrazumjevati znanje i razumijevanje učenikaiz određene oblasti, što i danas koristim kao temelj prenošenja znanja na učenike. Iz velike potrebe i želje da savladam što više oblasti iz matematike, osvajala sam nagrade i priznanja na školskim, općinskim, kantonalnim i federalnim takmičenjima iz matematike u osnovnoj školi što me činilo pobjednikom nad matematikom u mojim očima. Matematika je polako ali sigurno postala moja svakodnevnica i inspiracija.

Za dodiplomski studij matematike na Prirodno matematičkom fakultetu odlučila sam se zbog potrebe i želje da se odužim matematici jer me tokom pohađanja osnovne škole znala učiniti do neba ponosnom i sretnom. Također sam imala potrebu nekada biti u situaciji da matematiku, koja se u zajednici doživljava kao nesavladiva, iskoristivši sve vještine i iskustva, djeci i mladima učinim zanimljivim predmetom koji će razumijeti i na koji će dolaziti sa osmijehom na licu. Moji srednjoškolski vršnjaci su mi uvijek govorili da sam ja matematiku njima znala ispričati kao naljepšu bajku.

Za mene je matematika ono što usmjeri čovjeka da logično razmišlja i povezuje stvari, uvijek prati nekoliko koraka unaprijed, ne postupa ishitreno, zna cilj kojem teži, povećava koncentraciju i stvara mogućnost percepcije iz više različitih uglova.

Nakon studija imala sam priliku položiti dodatnu pedagoško psihološku grupu predmeta i stručni ispit za rad u obrazovnim institucijama te raditi povremeno na poslovima nastavnika matematike u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Danas me najčešće možete sresti u radnim prostorima i na javnim događajima Pozorišta mladih Tuzle i Udruženja „Mladi Tuzle“. Nakon završenog Dramskog studija za djecu i mlade te Muzičko – pjevačkog studija u funkciji glume u okviru aktivnosti Pozorišta mladih Tuzle od 2012. godine sam u funkciji voditelja Dramskog studija za djecu, mlade i odrasle i radim sa uzrastima od 6 do 29 godina na primijeni pozorišta i drame u svrhu razvoja njihove ličnosti i poboljšanja socijalnih vještina. Dramatizovala sam mnoge tekstove za pozorišne predstave. Potpisujem režiju i pedagoški rad sa grupama za 13 pozorišnih predstava. Sa mlađim uzrastima od 3 do 6 godina samna imala priliku voditi dramske radionice u saradnji sa Udruženjem za rani rast i razvoj „Petar Pan“ Tuzla. Učestvovala sam u glumačkim i pjevačkim zadacima na sceni u 15 različitih pozorišnih predstava koje obrađuju aktuelne društvene probleme u zajednici i jednom igranom filmu.

Osvojene nagrade i priznanja iz područja dramske umjetnosti:
– Nagrada za najaktivnijeg člana Mladih Tuzle u desetogodišnjici postojanja Udruženja, mart 2014.
– Posebno priznanje za kostimografiju, scenografiju i šminku – Međunarodni festival „Maslačak“, Sisak , Hrvatska, 2015. za predstavu „Kralj Lavova“.
– Posebno priznanje za pedagoški rad sa djecom i mladima – Međunarodni festival „Maslačak“, Sisak , Hrvatska, 2015. za predstavu „Kralj Lavova“.
– Nagrada za dramatizaciju romana „Ruža“ na srednjoškolskom festivalu u Konjicu, 2016.
– Nagradaza najboljužensku ulogu po ocjeni žirija publike, 60. Festival festivala, Trebinje, 2018. – uloga Tanje u predstavi „Hoću Kući“.
– Priznanje za razvoj dramskog odgoja u Bosni i Hercegovini od strane Centra za dramski odgoj u Mostaru – Novembar 2019.

Predsjednicasam Udruženja „Mladi Tuzle“ koje je u martu 2020. godine obilježilo 16.godina rada.

Godine 2017. sam upisala Master studij primijenjenog pozorišta na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Novom Sadu kao druga generacija studija. Studij sam uspješno završila odbranivši umjetnički rad 17.12.2018.godine kroz predstavu „Alisa u zemlji slova“ koji je rađen po metodi interaktivnog Teatra u zajednici a bavio se temom disleksije kod djece i mladih. Nakon usmene odbrane master rada, u martu 2019. godine sam, kao prva osoba iz Bosne i Hercegovine, dobila zvanje master dramski i audiovizuelni umjetnik u polju primijenjenog pozorišta. Voljela bih dobiti priliku, mogućnost i povjerenje škola u kojima u budućnosti budem angažovana da primjenjujem tehnike Drame u obrazovanju i Teatra u obrazovanju i na nastavi matematike.

Danas se mogu smatrati sretnom i zadovoljnom što mi se težnja da stvaram i djelujem u Tuzli i ne odselim u neku drugu zemlju ostvarila. Iako dvojica kolega sa kojima sam studirala rade i žive u Minhenu, ja ću u Minhen samo ići u ulozi tetke jedne male djevojčice, a u Tuzli se nadam da će što više poslodavaca prepoznati moje vještine, snage i kompetencije te da ću dobiti priliku za stalno zaposlenje.