Vikalo Nermina

Zovem se Nermina Vikalo i Bachelor sam matematike. Kroz cijelo svoje osnovno i srednje obrazovanje matematika mi je bila bliska. Logičko zaključivanje i rješavanje matematičkih problema sam oduvijek voljela. Tako da izbor PMF-a Univerziteta u Tuzli nije bio ni malo slučajan, a svakako ne pogrešan. Moj prvobitni cilj je bio da postanem nastavnica matematike, jer sam željela da matematiku približim svojim đacima onako kako je ja vidim, da je zavole a ne de je se plaše. Iako sam jedno vrijeme radila kao nastavnica matematike u osnovnim i srednjim školama i kao spoljni saradnik na PMF-u Tuzla, počela sam se sve više zanimati za primjenu matematike.
Tako da sam se odlučila za postdiplomski studij na smjeru Primijenjene matematike na PMF-u Tuzla. Na postdiplomskom studiju sam imala predmet Primjena software Mathematica, na kojem sam naučila kako koristiti softver Mathematica za rješavanje različitih matematičkih problema. To me je popriličnmo zainteresovalo, prvenstveno što sam stečeno znanje mogla odmah primjeniti na ostalim predmetima koje sam imala na postdiplomskom studiju. Tako je počelo moje zanimanje za programiranje. Nakon što sam položila predmete na postdiplomskom studiju fokusirala sam se na učenje razvoja web aplikacija. Matematička osnova koju sam posjedovala pomogla mi je da jako brzo steknem dovoljno znanja iz te oblasti da bih ubrzo mogla raditi konkretne stvari.
Sav moj trud se isplatio januara 2019. godine kada dobijam priliku da odradim praksu kao junior frontend developer u reINVENT Innovation GmbH – Bausoftware u Minhenu. Nakon odrađene prakse nastavila sam raditi u istoj firmi kao frontend developer. Osim software developmenta interesuje me i primjena matematike u ekonomiji, te ću u svom master radu obrađivati upravo tu oblast. Smatram da PMF Univerziteta u Tuzli pruža odličnu podlogu studentima za dalji akademski razvoj, kao i direktnu primjenu matematike u raznim oblastima. Moji prijatelji sa PMF-a i ja smo jasan primjer toga.