Nastavnici

Dr. sc. Mehmed Nurkanović, redovni profesor

uža naučna oblast: Teorijska matematika
mehmed.nurkanovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 207, tel: +387 (0) 35 320 895
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Zehra Nurkanović, redovni profesor

uža naučna oblast: Teorijska matematika
zehra.nurkanovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 302, tel: +387 (0) 35 320 892
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Ramiz Vugdalić, redovni profesor

uža naučna oblast: Teorijska matematika
ramiz.vugdalic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 310, tel: +387 (0) 35 320 890
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Enes Duvnjaković, redovni profesor

uža naučna oblast: Teorijska matematika
enes.duvnjakovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 312, tel: +387 (0) 35 320 898
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Mirela Garić-Demirović, vanredni profesor

uža naučna oblast: Primijenjena matematika i računarstvo
mirela.garic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 302, tel: +387 (0) 35 320 892
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Nermin Okičić, vanredni profesor

uža naučna oblast: Teorijska matematika
nermin.okicic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 311, tel: +387 (0) 35 320 896
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Vedad Pašić, vanredni profesor

uža naučna oblast: Teorijska matematika
vedad.pasic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 313, tel: +387 (0) 35 320 897
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Samra Sadiković, vanredni profesor

uža naučna oblast: Teorijska matematika
samra.sadikovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 305, tel: +387 (0) 35 320 901
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Sanela Halilović, vanredni profesor

uža naučna oblast: Teorijska matematika
sanela.halilovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 305, tel: +387 (0) 35 320 901
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Sabina Hrustić, vanredni profesor

uža naučna oblast: Teorijska matematika
sabina.hrustic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 306, tel: +387 (0) 35 320 902
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Samir Karasuljić, vanredni profesor

uža naučna oblast: Teorijska matematika
samir.karasuljic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 306, tel: +387 (0) 35 320 902
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Samra Moranjkić, vanredni profesor

uža naučna oblast: Primijenjena matematika i računarstvo
samra.moranjkic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 306, tel: +387 (0) 35 320 902
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Amra Rekić-Vuković, docent

uža naučna oblast: Teorijska matematika
amra.rekic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 311, tel: +387 (0) 35 320 896
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Elvis Baraković, docent

uža naučna oblast: Teorijska matematika
elvis.barakovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 313, tel: +387 (0) 35 320 897
Lična WEB stranica.


Dr. sc. Jasmina Muminović-Huremović, docent

uža naučna oblast: Teorijska matematika
jasmina.muminovic-huremovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 206 , tel: +387 35 320 899
Lična WEB stranica.