Jahić Sead

Matematika…sve je počelo nekako vlastitom “osvetom” prema samom sebi jednako kao i s jakom željom za ostvarenjem nakon preranog gubitka oca. Naime, kao 11-godišnjak sam imao priliku da odem na svoje prvo takmičenje, ali tvrdoglavost i principijelnost uz minimalnu dozu matematičkog intelekta su rezultirali “sukobom” s nastavnikom i mojim izostavljanjem iz ekipe. To mi je ujedno poslužilo kao jaka inspiracija da sve naredne godine osnovne i srednje škole, sa veoma malim zalaganjem, ipak ostvarim značajne rezultate i da prije svega izaberem sebi zivotno zanimanje.
Kasnije će se pokazati da nisam ostao u potpunosti dosljedan svojoj ideji velikog matematičara. Nakon završetka studija, prvo radno iskustvo sam ostvario upravo na PMF-u u Tuzli, kao spoljni saradnik – asistent na području Primjenjene matematike i racunarstva. Matematika 1, 2, LaTeX, Teorija igara, Software Mathematica, Odabrana poglavlja matematike. Prirodno-matematički, Elektrotehnički, Mašinski, Građevinski fakultet (mislim da jos postoji moja skripta po kojoj vježbaju/uče studenti iz Odabranih poglavlja mtm na RGGF), saradnja sa eminentnim profesorima, asistentima, kolegama, studentima obilježili su te 4 godine mog rada na UNTZ …. no, matematika (ko je zaista voli to i zna) je kao vjetar u leđa, uvijek gura u nove poduhvate, nove uspjehe, pa tako i mene.
Danas se “družimo” (matematika i ja) kroz Informacione tehnologije, kroz jezikovne tehnologije i kompjutersku nauku, kroz odnos asistent-student, istraživač. To traje skoro vec 2 godine na Univerziteti na Primorskem u Koperu i Fakultetu za Matematiko, Naravoslovje in Informacijske Tehnologije (UP FAMNIT) gdje radim kao asistent.
Iako nisam ostao dosljedan ideji velikog matematičara i dan danas, matematika je neizostavni dio mog istraživanja i rada.