Odbrana doktorske disertacije Jasmine Muminović-Huremović

Dana 19.10.2023. godine kolegica Mr. sc. Jasmina Muminović-Huremović odbranila je svoju doktorsku disertaciju na Prirodno matematičkom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu.

Komisija za odbranu u sastavu: Dr.sc. Senada Kalabušić, redovni profesor (presjednik Komisije), Dr.sc. Nacima Memić, redovni profesor (mentor i član), Dr.sc.  Esmir Pilav, redovni profesor (mentor i član), Dr.sc.  Amela Muratović Ribić, redovni profesor (član) i Dr.sc. Zenan Šabanac, vanredni profesor (član).

Jasmina Muminović – Huremović počela je raditi 2006. godine na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli najprije kao saradnik, odmah nakon završetka studija, a potom kao stalni uposlenik od septembra 2008. godine.

Našoj Jasmini upućujemo iskrene čestitke.