Odbrana završnog rada na drugom ciklusu studija Amira Gvozdena

Amir Gvozden, bachelor matematike je 25.10.2023. odbranio završni magistarski rad pod naslovom „Schwarzschildovo rješenje Einsteinovih jednačina „ pred Komisijom u sastavu: Dr sc. Vedad Pašić (vanredni profesor, predsjednik komisije), Dr sc. Elvis Baraković (docent, mentor i član) i Dr sc. Nermin Okičić (vanredni profesor, član).

Našem Amiru upućujemo iskrene čestitke