Profesor Šarčević održao naučno-popularno predavanje

Dana 15.03.2024.godine sa početkom od 14h  održano je naučno popualno predavanje pod nazivom „Konvergencija homološke Taylorove kule za r-imerzije“ pod ingerencijom profesora dr.sc. Franje Šarčevića, docent sa Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Profesor Šarčević predstavio je istraživanje koje je sproveo zajedno sa svojim kolegom Gregorom Aroneom u periodu od 2019.  do 2024.godine. Tokom svom prezentovanja definirao je r-imerzije kao one imerzije koje dopuštaju koliziju najviše r-1 tačaka i konstruirajući  njima odgovarajuću Taylorovu kulu, te uvjete pod kojima ta kula konvergira. U nastavku izlaganje je prezentovao i  značenje, kontekst i dokaz jednog tipa konvergencije Taylorove kuleza r-imerzije m-dimenzionalne mnogostrukosti u n-dimenzionalnom euklidskom prostoru.

Zahvaljujemo se profesoru Šarčeviću na prezentovanju svojih istraživanja!

Pregled dosadašnji objavljenih radova profesora Šarčevića možete pogledati na linku: https://scholar.google.com/citations?user=EW2s008AAAAJ&hl=hr