Drugi ciklus

Nastava na drugom ciklusu studija se odvija na dva studijska usmjerenja, Edukacija u matematici i Primijenjena matematika.