Alić Melisa

Ja sam Melisa Alić, bachelor edukacije u matematici i student drugog ciklusa PMF-a u Tuzli.
Matematika je moja prva ljubav. Još od osnovne škole uživala sam u svakom naporu da riješim neki matematički problem i još češće da prijateljima pomažem u rješavanju zadataka (to je bio moment kad sam (ne)svjesno odlučila da je podučavanje moja druga ljubav).
Nakon srednje gimnazije “Vaso Pelagić” u Brčkom jedina opcija za studij je bila matematika. Izabrala sam PMF u Tuzli, jer je najbliži, ne razmišljajući u tom trenutku o kvalitetu nastave. Da mogu da se vratim u taj trenutak izbor bi bio isti; samo bi danas bila još sigurnija u tu odluku, jer shvatam da nastavni kadar jako utiče na izbore u životu. Moji profesori i asistenti su me, pored ostalog, naučili posebnu lekciju; svaki problem ima rješenje, samo se nekad treba više potruditi. Osim toga, kroz studij sam shvatila da matematika ne završava na kraju časa, nastave ili studija. Svugdje je oko nas i svaki dan nam daje šansu da naučimo nešto novo.
Danas sam ja nastavnik u Drugoj osnovnoj školi u Brčkom i svakodnevno svojim učenicima dajem razloge da u matematici pronađu nešto interesantno i da shvate da mogu uživati učeći matematiku.
Naravno, tu nije kraj mog učenja i napredovanja i nadam se da ćemo se sretati i u drugim pričama.