Naučno-popularno predavanje: Dokazi bez znanja

Šta su dokazi bez znanja i koja je njihova primjena? Kriptografija u Ali Babinoj pećini. Schnorrov identifikacijski protokol.

 

Predavanje će se održati u četvrtak 28.02.2019 od 14:oo u učionici 204 a predavač je Amar bapić, student drugog ciklusa na   Odsjeku matematika na Univerza na Primorskem, Slovenija

Dobrodošli!