Zajednički naučnoistraživački projekat profesora sa Odsjeka matematika PMF-a u Tuzli i Univerze na Primorskem

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nedavno je objavilo rezultate Konkursa bilateralne naučne i tehnološke saradnja BiH i Slovenije . Konkurs se odnosio na sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2019.i 2020. godinu.

Prijedlog zajedničkog naučnoistraživačkog projekta pod nazivom “Poluregularni i kvazi-poluregularni automorfizmi u grafovima”  profesora sa Odsjeka matematika PMF-a u Tuzli i profesora sa Univerze na Primorskem je ocijenjen kao pozitivan i biće finansiran od strane Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Suradnja između Odsjeka za matematiku, tj. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli traje već duži niz godina. Iako su oba odsjeka matematike, te i sami fakulteti relativno mladi i novi, ova suradnja je već dovela do veoma kvalitetnih rezultata kako u nastavnom, tako i u naučnoistraživačkom aspektu.

Prof. Dragan Marušič, trenutni rektor Univerze na Primorskem, je bio krucijalni partner Odsjeka za Matematiku Univerziteta u Tuzli u implementaciji i realizaciji TEMPUS projekta “SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences” od 2009. godine, koji je doveo i do kreacije i pokretanja prvog doktorskog studija (medunarodnog karaktera) na Univerzitetu u Tuzli, još 2011. godine. Također smo intenzivno radili na pospješivanju veze naše dvije institucije sa nekoliko individualnih, pa i grupnih posjeta kako kolegica i kolega iz Slovenije Tuzli, tako i obratno, posjetom Tuzlaka Kopru.

Ovakav poseban odnos i posebno podrška slovenskih partnera Odsjeku matematika Univerziteta u Tuzli je doveo i do odlaska jednog od najboljih dodiplomskih studenta Odsjeka matematika Univerziteta u Tuzli, Ademira Hujdurovića, na doktorski studij u Sloveniju, kojeg je uspješno završio i koji se trenutno nalzi na mjestu naučnog saradnika na istom Univerzitetu.

Slovenski tim u projektu čine Dr Ademir Hujdurović, Dr Samir Hodžić, Dr Nastja Cepak ,Safet Penjić i Slobodan Filipovski dok bosanskohercegovački tim u projektu čine Dr Vedad Pašić, Dr Amra Rekic-Vuković i Dr Elvis Baraković