Konkurs za upis u akademsku 2020/21 godinu

Dana 22.06.2020. godine objavljen je Konkurs za upis na prvu godinu studija na svim ciklusima na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini.

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Avaz” od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Avaz” od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

Obzirom da ove godine, zbog pandemije COVID-19 virusa, neće biti održan prijemni ispit, rangiranje kandidata će biti obavljeno prema pojedinačnim kriterijima, tj. uspjehu u srednjoj školi na predmetima od interesa za dati studij. Na Odsjeku matematika će to biti uspjeh iz predmeta  MATEMATIKA i FIZIKA.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem telefona 035 320 860 (centrala), 061 429 611 (voditelj Odsjeka matematika) ili  putem e-maila pmf@untz.ba, elvis.barakovic@untz.ba.