Naučno-popularno predavanje: Neke od klasifikacija maksimalno nelinearnih funkcija

Jedna od bitnijih osobina Booleovih funkcija, korištenih u kriptografskim algoritmima, je njihova nelinearnost. Od naročito velikog značaja su one čija je nelinearnost maksimalna. Definisat ćemo te funkcije i navesti neke od njihovih karakterizacija (preko Walsh-Hadamardove transformacije, Cayleyevi grafova…), te njihovu primjenu.

Predavanje će se održati u srijedu 25.12.2019 od 12:oo u učionici 205 a predavač je Amar Bapić, student trećeg ciklusa na   Odsjeku matematika na Univerza na Primorskem, Slovenija

Dobrodošli!