Prezentacija kompanija Workz Group Technology d.o.o./ Elatec RFID Systems

Na Odsjeku matematika, dana 30.05.2019. će se odžati prezentacija kompanija Workz Group Technology d.o.o./ Elatec RFID Systems. Na istom će se govoriti o profilu komapnije Workz Group Technology d.o.o.,
osnovama SMART Card and PKI rješenja, profilu kompanije Elatec RFID Systems i RFID tehnologija mogućnosti primjene u praksi.

Ovo će biti veoma dobra prilika da se studenti i zaposlenici našeg odsjeka, kao i ostali zainteresovani sa Prirodno-matematičkog fakulteta i Univerziteta u Tuzli, upoznaju sa radom ovih kompanija, mogućnostima odrađivanja prakse, stipendiranja i budućem zaposlenju u istim.

Dobro nam došli.